Velkommen til EL i Nord Bodø 2021

Messe for fagfolk i elektrobransjen.

Vår målgruppe for messen vil være firma som elektroinstallatører, tavlebyggere, automasjon, elektrofaglinjer og andre relaterte innenfor elektromarkedet.

Målet med arrangementet skal være å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter. Dette for å få vår bransje til å bli mer innovative ovenfor våre sluttkunder. I tillegg vil et stort felles arrangement bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden. Ved å samle alle de store elektrogrossistene og deres leverandører vil det bli et bred faglig innhold på messen.

Ta ditt årlige FSE-kurs på Elmessen!

Begynn messedagen tidlig med et 4t FSE-kurs ink. Førstehjelp, før du går på Elmesse.
Sjekk om det er mer enn 12 mnd. siden du var på FSE kurs sist og bestill deg plass nå.

Vi følger rådene fra myndighetene, og iverksetter eventuelle smittevernstiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre på en trygg og forsvarlig måte.

Du må være lagerført hos minimum to grossister for å kunne delta på disse messene

Hele fakturasummen faktureres fra Messeselskapet til ditt firma, og kan ikke deles mellom grossister

Bodø Spektrum

Plassmyrveien 11
8008 Bodø

27. april 2021
Åpningstid: 10.00 – 16.00

Sted

Bodø Spektrum
Plassmyrveien 11
8008 Bodø

Teknisk arrangør

MESSESELSKAPET AS
Dronningensgate 12, 3. etasje,
7011 Trondheim
www.messeselskapet.no
Ida Indahl
ida@messeselskapet.no

NORSK PRODUKSJON AS

Samarbeidspartnere