De besøkende på storhusholdningsmessene er innehavere, daglig ledere, innkjøpsansvarlige, driftsledere, kjøkkensjefer,
restaurantsjefer, hovmestere, kokker, kantinebestyrere, hotellsjefer, husøkonomer og øvrige ansatte fra institusjoner,
innkjøpsorganisasjoner, hoteller, restauranter, kantiner, kafeer og andre serverings- og overnattingsbedrifter.