Messe for fagfolk i elektrobransjen

VELKOMMEN TIL EL I NORD TROMSØ 2021

Vår målgruppe for messen vil være firma som elektroinstallatører, tavlebyggere, automasjon, elektrofaglinjer og andre relaterte innenfor elektromarkedet.

Målet med arrangementet skal være å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter. Dette for å få vår bransje til å bli mer innovative ovnefor våre sluttkunder. I tillegg vil et stort felles arrangement bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden. Ved å samle alle de store elektrogrossistene og deres leverandører vil det bli et bred faglig innhold på messen.

FSE-kurs for elektrikere med førstehjelp. Andre kurs og foredrag vil bli satt opp for ekstra faglig påfyll.

Vi følger rådene fra myndighetene, og iverksetter eventuelle smittevernstiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre på en trygg og forsvarlig måte.

Tromsø
Fløyahallen

Åpningstider
Torsdag 28. oktober kl. 10.00 – 16.00

Du må være lagerført hos minimum to grossister for å kunne delta på disse messene.
Hele fakturasummen faktureres fra Messeselskapet til ditt firma, og kan ikke deles mellom grossister.

Det vil bli åpnet for påmelding for publikum senere

Ta ditt årlige FSE-kurs på Elmessen!
Begynn messedagen tidlig med et 4t FSE-kurs ink. Førstehjelp, før du går på Elmesse. Sjekk om det er mer enn 12 mnd. siden du var på FSE kurs sist og bestill deg plass nå.

Sted
Fløyahallen
Dramsvegen 206
9010 Tromsø

Teknisk arrangør
MESSESELSKAPET AS
Dronningensgate 12, 3. etasje,
7011 Trondheim
www.messeselskapet.no
Bjørg Elise Alstad
bjorg@messeselskapet.no