Spotlight på skinne

Det er viktig å bestille nok stikkontakter og belysning. Beregn minst 1 spotlight pr. meter front på standen din.  Spot på skinne plasseres i frontdrageren på standen.
Oppkobling og forbruk må bestilles i tillegg.

Kategori: Stikkord: