Program

Dette er program for 2022, program for 2023 blir publisert når det er på plass.

Program

07:30 Messa åpner
07:30-09:00 Frokost
09:00-09:30 Seminar – Norsk Vann
11:00-12:30 Lunsj
11:30-12:00 Seminar – Kristiansand Kommune
14:00-14:30 Seminar – Norsk Vann
15:00-16:30 Servering
17:00 Messa stenger

Seminarprogram

Kl 09:00 og 14:00

Foredragsholder:
Thomas Langeland Jørgensen
Norsk Vann

Norsk Vann

Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!

Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkordene. 

Last ned seminaret her

Kl 11:30

Foredragsholder:
Dag Bruun Tobiassen
Kristiansand kommune

L_KRS_Forenklet_byvaapen_horisontal

Kvalitetssikring av PE-ledningsanlegg med hovedfokus på sveisingen.

Bruken av PE til rørsystemer i grøft er økende og den utviklingen vil etter all sannsynlighet fortsette. Det er derfor avgjørende viktig at vi gjør oss godt kjent med PE-rørenes egenskaper, særlig med fokus på sveisingen. Sveisene er PE-systemets svakeste punkt og avgjørende for å sikre minst 100 års levetid. Dersom vi ikke tar dette på alvor og kvalitetssikrer sveisene, kan det resultere i alt for mange unødvendig brudd og lekkasjer i fremtiden. Min bekymring er at dette ikke er godt nok ivaretatt i mange kommuner!

Last ned seminaret her