Program

Programmet er under utvikling og vil bli oppdatert fortløpende

Program

08:00 Messa åpner
08:00-09:30 Frokost
10:30-11:00 Seminar: Kristiansand Kommune «Miljøregnskap i anleggsprosjekter» 
12:00-13:30 Lunsj
13:00-13:30 Seminar: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur 
15:00 Messa stenger

Seminarprogram

Informasjon om foredragsholder og tema blir lagt ut så fort det er klart.

Informasjon om foredragsholder og tema blir lagt ut så fort det er klart.