Pressemelding 17. januar 2022

Norsk Vann deltar på VA Messene

I mars er det igjen tid for at Norges ledende VA-produsenter tar turen ut i landet for å møte sine kunder på de regionale VA Messene. I likhet med tidligere er det fokus på interessante stands med det aller siste innen produkter og løsninger, men det satses også på et kompetansehevende seminarprogram.

Norsk Vann deltar igjen på messene og bidrar med seminar på alle lokasjoner. Med tittelen «Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!» tar de for seg et høyaktuelt tema og herunder hvordan Norsk Vann kan støtte kommuner og industri i møtet med disse utfordringene. Det anslås at Norges kommuner i løpet av de neste 20 årene vil ha behov for å investere over 330 milliarder norske kroner i vann- og avløpssystemer. Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkord for seminaret.

  • Vi synes det er veldig viktig å være en del av VA Messene, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann. – Her møter vi hele næringen samtidig, og kan ha tett dialog med kommunene vi samarbeider med.
  • Vi setter stor pris på at Norsk Vann deltar på VA Messene, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP og arrangør av VA Messene.  – deres arbeide med å sikre bransjen en bærekraftig utvikling gjennom gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling utfordrer, forplikter og inspirerer VA Messene og den enkelte utstiller til å levere på et høyt nivå.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 324 kommuner med ca. 98 % av landets innbyggere.

I tillegg til Norsk Vanns seminar vil Kristiansand kommune, Oslo kommune (VAV), Bergen kommune og Trondheim kommune holde seminar på respektive sted. 

Besøk www.vamessene.no for mer informasjon og påmelding.

Pressemelding 18. november 2021

VA Tour Norge bytter navn til VA Messene og er tilbake i mars 2022

COVID 19 tok bokstavelig talt livet av VVPs VA TOUR, men utstillerne lever i beste velgående og VVP har lagt en ny plan sammen med Messeselskapet. For utstillerne er dette en TOUR, men for deltagerne i hver landsdel er dette en regional fagmesse. Derfor har VA TOUR blitt til VA MESSENE. En ny runde med regionale bransjemesser gjennomføres allerede i mars 2022. Merk deg derfor det nye navnet og logoen og følg med etter hvert som planene rulles ut.

Til våren er det igjen tid for de ledende norske leverandørene av VA produkter til å komme ut i landet og presentere sine produkter på regionale messer. Etter en avbrutt messeturné i 2020 kommer nå VA og VVS produsentene VVP tilbake med nye messer i samme stil som tidligere, men med et nytt oppfrisket og gjennomtenkt konsept og et nytt navn.

  • Vi i VVP er, slik som i alle bransjer, utrolig glade for å endelig få muligheten til å komme ut og treffe kunder igjen! Vi ser veldig frem til at VA Messene kommer tilbake til våren, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP. – Som tidligere skal messene skape regionale møteplasser for alle fagfolk i bransjen. Her kan man få ny kunnskap, oppdatere sin kjennskap til produkter og løsninger, info om nyheter og føre viktig dialog direkte med sine leverandører.

VA messene tilbyr som tidligere et seminarprogram av høy kvalitet med aktuelle tema, spennende casestudier og praktiske løsninger.

  • Seminarene har vist seg å være svært verdsatt og de gir stor merverdi for de besøkende, sier Bjarne Haugland. – Nok en gang prøver vi å utvikle et kortfattet og tidseffektivt program, slik at det blir en god balanse for de besøkende. Vi ønsker at de skal delta på både seminarene og få med seg det store produktutvalget i utstillingsområdet.

Hele programmet publiseres på nyåret i 2022.

VA Messene retter seg mot alle som jobber med VA innen kommuner, entreprenørforetak, grossister, konsulenter og bransjefolk for øvrig. Disse stedene og datoene er det som gjelder for messene i 2022:

Kristiansand, 8. mars, Sørlandets Travpark
Bergen, 10. mars, Grieghallen
Oslo, 15. mars, Telenor Arena
Trondheim, 17. mars, Tapperiet Dahls

Om VA-Messene:
VA Messene er en utvikling av VA Tour Norge som ble arrangert i 2018, 2019 og 2020. VA Messene er regionale bransjemesser hvor man får presentert ny kunnskap, de siste nyhetene innen produkter og teknikk og kan gjennomføre fagsamtaler med sine leverandører. Arrangementet inkluderer også relevante seminarer. De som inviteres er alle som jobber med VA innen kommuner, entreprenørforetak, grossister, konsulenter og bransjefolk forøvrig. VA-messene arrangeres av bransjeforeningen VA og VVS produsentene VVP med Messeselskapet som teknisk arrangør.

Les mer på www.vamessene.no

Kontaktperson:
Bjarne Haugland
VA og VVS produsentene VVP
+47 958 48 966
bjarne.haugland@vavvs.no