Pressemelding 22. november 2023

VA-yngre tar opp rekruttering og digitalisering i vannbransjen på vårens VA Messer

William Bredberg (Volue) og Charlotte Trovaag (Rambøll) fra VA-yngre legger til våren ut på reise til både Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand sammen med VA Messene. Her skal de som representanter for fremtidens vannbransje snakke om de viktige temaene digitalisering og rekruttering.  

VA-yngre er et interessenettverk drevet av- og for unge i vannbransjen, hvor de etterstreber å aktivt drive nettverksbygging og kunnskapsdeling på tvers av fag- og arbeidsområder. De jobber også for å knytte internasjonale nettverk og relasjoner, og de fronter samarbeid på tvers av landegrenser. 

Internt i vannbransjen er det et velkjent tema at vi står ovenfor store utfordringer i årene som kommer, men, hvordan kan vi synliggjøre dette og skape bevissthet og interesse også utenfor bransjen? Og hvem er egentlig ansvarlig for dette? Det er heller ingen tvil om at digitalisering er nødvendig, men hva innebærer det og hva må vi prioritere? Disse spørsmålene får du svar på under vårens VA Messer med foredraget «Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen».

VA- og VVS produsentene VVP som står bak VA Messene, er svært fornøyd med å få med VA-Yngre på laget. 

«Vi ønsker å kaste lys over at VA bransjen både er viktig og attraktiv, også for de unge. De beste budbringerne til dette er nettopp VA-Yngre. Alle som jobber innen VA ivaretar et utrolig viktig samfunnsoppdrag ved å sørge for å sikre folkehelsen med rent vann og velfungerende avløpssystemer. Unge, engasjerte ambassadører som fremmer VA-bransjen som en spennende og utfordrende arbeidsplass med et bredt spekter av kompetansebehov, er helt sentralt for rekrutteringen.» Sier daglig leder i VVP, Terje Røising. 

Pipelife, som også er partner til VA-Yngre, oppfordrer alle bransjekollegaer til å sette av litt tid til å høre på hva den yngre garde har å si om tematikken. 

«Vi i Pipelife, med norsk produksjon, ønsker en mer digital og sporbar verdikjede velkommen. Informasjonsbehovet øker, spesielt relatert til klima og miljø – da trenger vannbransjen de unge, kloke hodene. Derfor er vi strålende fornøyd med å ha VA-Yngre med på vårens VA Messer.» Sier Knut Jøssang, Leder Informasjonsløsninger og dataflyt i Pipelife Norge.

VA Messene har nå åpnet for gratis besøkspåmelding på sine hjemmesider www.vamessene.no. Her får du en oversikt over datoer og byer i 2024: 

Kristiansand        5. mars 

Stavanger            7. mars

Oslo                     12. mars

Trondheim           14. mars 

For mer informasjon om program og utstillere, se www.vamessene.no.

 

Pressemelding 15. februar 2023

Dette kan du få med deg på vårens VA Messer

I mars reiser Norges ledende VA-leverandører igjen på messe i Kristiansand, Bergen, Oslo og Trondheim for å møte interessenter og vise frem de siste nyhetene på VA markedet.
VA- og VVS produsentene VVP som er arrangør av messen, har også med seg Sjur Tveite på årets runde, daglig leder for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. 

Med utfordringene bransjen står foran skal det nye vannsenteret være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidens vanninfrastruktur, med fokus på ledningsteknologi og etterslep knyttet til investeringer og vedlikehold. Dette har Tveite å si om deltakelsen. 

  • VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting er nå under etablering på Ås. Det klargjøres for de første leveransene fra senteret over sommeren og vi ser derfor stor nytte i å delta på årets VA messer. Her møter vi sentrale brukere fra kommunene og leverandørsiden, og jeg ser fram til å gi en rykende fersk oppdatering under seminaret.

VA Messene har som målsetning å være en mest mulig komplett messe for de besøkende – derfor åpnet VVP i år også for utstillere som ikke er medlem av VVP. Basal, som også er en betydelig bidragsyter til vannsenteret på Ås, heiv seg raskt med sammen med sine over 20 produsenter og utsalgssteder.

  • Det er første gang Basal med sine eiere deltar på VA messene, og vi har mye spennende på gang som vi ønsker å vise frem. På denne arenaen får vi møte både leverandører, samarbeidspartnere, kunder, byggherrer og andre aktører for å diskutere løsninger og konsepter som fremmer trygge, driftssikre og miljøvennlige VA løsninger for fremtiden. Sier Geir Sogge Johnsen, Administrerende direktør i Basal.

Han trekker også frem at Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er et positivt bidrag for å belyse og øke kompetansen på drift og vedlikehold på det betydningsfulle VA nettet vårt.

 

Andre nye utstillere i år er Olimb Rørfornying, KZ handels, Lobe og Holte. Det står også flere seminar med lokal forankring på årets program, herunder fra Drammen kommune, Sweco og Kristiansand kommune. De tar for seg dagsaktuelle tema for bransjen.

 

For mer informasjon om program og utstillere, se www.vamessene.no.

Pressemelding 8. februar 2023

Datoene er klare – VA suksessen gjentas!

Norges største og råeste bransjetreff for VA er nå klare med datoene for 2023. Fra 7. – 16. mars reiser VA Messene igjen rundt til fire byer i Norge – denne gangen sammen med både Norsk Vann, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur og flere nye utstillere. I 2022 gjorde messen et kjempecomeback med flere besøkende enn de tre siste årene sammenlagt.

Det er VA og VVS produsentene VVP som står bak bransjemessen, som i vår stilte med ny profil og nytt konsept. I tillegg til å få se de siste nyhetene og produktene på markedet fra Norges ledende leverandører, fikk de besøkende delta på delvis lokale fagseminar. Kombinasjonen vekket stor interesse, og VVP jobber nå i samarbeid med Messeselskapet med å videreutvikle konseptet ytterligere.

Messesjef og daglig leder i VVP, Bjarne Haugland er svært fornøyd med resultatene og gleder seg til å slippe programmet for 2023 like over nyttår.

– En ting er besøkstallene, men kvaliteten på de besøkende var virkelig over all forventing.  Nesten utelukkende har vi fått møte mennesker som jobber med våre produkter på daglig basis, noe som skaper verdifulle møter for begge parter.

Det ble gjort en grundig evaluering av årets runde, noe som blant annet har resultert i at VVP åpner for enda flere spennende utstillere for 2023 – også de som ikke er VVP medlemmer gitt at de beriker arrangementet. Olimb Rørfornying AS er ett av de nye tilskuddene neste år.

– Her er en stor bredde av VA bransjen representert, og vi får muligheten til å treffe kunder og kollegaer i bransjen på en annen arena en vi vanligvis pleier å gjøre. Vi har fulgt messen fra utsiden og synes den virker godt tilrettelagt og organisert, vi gleder oss med det til å få være en del av arrangementet i 2023. Uttaler Markedssjef i Olimb, Peer-Christian Nordby.

Denne våren var det en overvekt av besøkende fra kommunesektoren på messene, men Haugland håper på noe mer variasjon neste år.

– Kommunene er vår kjernemålgruppe og her har vi truffet bra, men jeg har et håp om at vi møter flere rådgivere, konsulenter og entreprenører neste år. Messene er kjemperelevant for de som planlegger og utfører, så her føler jeg vi har enda mer å hente. Jeg oppfordrer med det bedrifter som kunne tenke seg å være en del av VA Messene til å ta kontakt.

Hold deg oppdatert på www.vamessene.no

 

Kontaktperson:

Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP

+47 958 48 966 / bjarne.haugland@vavvs.no

Pressemelding 20. mai 2022

Invitasjon til presse VA Messene // Kristiansand

VA og VVS-produsentene VVP ønsker å invitere dere til å delta på arrangementet VA Messene 2022 på Sørlandets Travpark 08.mars. Her samles Norges ledende VA produsenter for å vise frem det siste innenfor produkter og nyheter for bransjen.

Dere er også hjertelig velkommen til å delta på vårt høyaktuelle seminarprogram med innslag fra Norsk Vann v/Thomas Langeland Jørgensen og Kristiansand Kommune v/Dag Bruun Tobiassen. Her tar de for seg store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer – både på nasjonalt og lokalt nivå. Presentasjonene er korte og har søkelys på tema som berører leserne.

Det anslås at Norges kommuner i løpet av de neste 20 årene vil ha behov for å investere over 330 milliarder norske kroner i vann- og avløpssystemer. Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkord for seminaret. 

Arrangementet starter kl. 07:30 den 8.mars, og vil bli avholdt på Sørlandets Travpark som ligger i Travparkveien 20 i Kristiansand.

Daglig Leder i VVP Bjarne Haugland vil være tilgjengelig for intervju under hele arrangementet.


07:30                  Messa åpner
07:30-09:00       Frokost
09:00-09:30       Seminar – Norsk Vann
11:00-12:30       Lunsj
11:30-12:00       Seminar – Kristiansand Kommune
14:00-14:30       Seminar – Norsk Vann
15:00-16:30       Servering
17:00                  Messa stenger

Dette er en unik mulighet for fagpressen til å treffe fremtredende bedrifter og representanter i vann- og avløpsbransjen. Vi håper også at dere kan få tilegne dere ny og nyttig kunnskap om fremtidsrettede produkter, løsninger og bransjen for øvrig gjennom deltakelse på arrangementet.

For mer informasjon se vår hjemmeside: www.vamessene.no eller kontakt teknisk arrangør på info@messeselskapet.no

Vennligst svar på denne invitasjonen per epost til bjarne.haugland@vavvs.no for å delta på arrangementet den 8.mars.

Pressemelding 17. januar 2022

Norsk Vann deltar på VA Messene

I mars er det igjen tid for at Norges ledende VA-produsenter tar turen ut i landet for å møte sine kunder på de regionale VA Messene. I likhet med tidligere er det fokus på interessante stands med det aller siste innen produkter og løsninger, men det satses også på et kompetansehevende seminarprogram.

Norsk Vann deltar igjen på messene og bidrar med seminar på alle lokasjoner. Med tittelen «Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!» tar de for seg et høyaktuelt tema og herunder hvordan Norsk Vann kan støtte kommuner og industri i møtet med disse utfordringene. Det anslås at Norges kommuner i løpet av de neste 20 årene vil ha behov for å investere over 330 milliarder norske kroner i vann- og avløpssystemer. Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkord for seminaret.

  • Vi synes det er veldig viktig å være en del av VA Messene, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann. – Her møter vi hele næringen samtidig, og kan ha tett dialog med kommunene vi samarbeider med.
  • Vi setter stor pris på at Norsk Vann deltar på VA Messene, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP og arrangør av VA Messene.  – deres arbeide med å sikre bransjen en bærekraftig utvikling gjennom gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling utfordrer, forplikter og inspirerer VA Messene og den enkelte utstiller til å levere på et høyt nivå.

Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 324 kommuner med ca. 98 % av landets innbyggere.

I tillegg til Norsk Vanns seminar vil Kristiansand kommune, Oslo kommune (VAV), Bergen kommune og Trondheim kommune holde seminar på respektive sted. 

Besøk www.vamessene.no for mer informasjon og påmelding.

Pressemelding 18. november 2021

VA Tour Norge bytter navn til VA Messene og er tilbake i mars 2022

COVID 19 tok bokstavelig talt livet av VVPs VA TOUR, men utstillerne lever i beste velgående og VVP har lagt en ny plan sammen med Messeselskapet. For utstillerne er dette en TOUR, men for deltagerne i hver landsdel er dette en regional fagmesse. Derfor har VA TOUR blitt til VA MESSENE. En ny runde med regionale bransjemesser gjennomføres allerede i mars 2022. Merk deg derfor det nye navnet og logoen og følg med etter hvert som planene rulles ut.

Til våren er det igjen tid for de ledende norske leverandørene av VA produkter til å komme ut i landet og presentere sine produkter på regionale messer. Etter en avbrutt messeturné i 2020 kommer nå VA og VVS produsentene VVP tilbake med nye messer i samme stil som tidligere, men med et nytt oppfrisket og gjennomtenkt konsept og et nytt navn.

  • Vi i VVP er, slik som i alle bransjer, utrolig glade for å endelig få muligheten til å komme ut og treffe kunder igjen! Vi ser veldig frem til at VA Messene kommer tilbake til våren, sier Bjarne Haugland, daglig leder i VA og VVS produsentene VVP. – Som tidligere skal messene skape regionale møteplasser for alle fagfolk i bransjen. Her kan man få ny kunnskap, oppdatere sin kjennskap til produkter og løsninger, info om nyheter og føre viktig dialog direkte med sine leverandører.

VA messene tilbyr som tidligere et seminarprogram av høy kvalitet med aktuelle tema, spennende casestudier og praktiske løsninger.

  • Seminarene har vist seg å være svært verdsatt og de gir stor merverdi for de besøkende, sier Bjarne Haugland. – Nok en gang prøver vi å utvikle et kortfattet og tidseffektivt program, slik at det blir en god balanse for de besøkende. Vi ønsker at de skal delta på både seminarene og få med seg det store produktutvalget i utstillingsområdet.

Hele programmet publiseres på nyåret i 2022.

VA Messene retter seg mot alle som jobber med VA innen kommuner, entreprenørforetak, grossister, konsulenter og bransjefolk for øvrig. Disse stedene og datoene er det som gjelder for messene i 2022:

Kristiansand, 8. mars, Sørlandets Travpark
Bergen, 10. mars, Grieghallen
Oslo, 15. mars, Telenor Arena
Trondheim, 17. mars, Tapperiet Dahls

Om VA-Messene:
VA Messene er en utvikling av VA Tour Norge som ble arrangert i 2018, 2019 og 2020. VA Messene er regionale bransjemesser hvor man får presentert ny kunnskap, de siste nyhetene innen produkter og teknikk og kan gjennomføre fagsamtaler med sine leverandører. Arrangementet inkluderer også relevante seminarer. De som inviteres er alle som jobber med VA innen kommuner, entreprenørforetak, grossister, konsulenter og bransjefolk forøvrig. VA-messene arrangeres av bransjeforeningen VA og VVS produsentene VVP med Messeselskapet som teknisk arrangør.

Les mer på www.vamessene.no

Kontaktperson:
Bjarne Haugland
VA og VVS produsentene VVP
+47 958 48 966
bjarne.haugland@vavvs.no