Messeselskapet

Messeselskapet ble startet av 3 NTNU studenter tilbake i 1993. Formålet den gang var å bedre tilbudet rundt informasjon om utdanning- og karrieremuligheter ved å arrangere en årlig Utdanningsmesse i Trondheim. 

Den første messen ble gjennomført i Trondheim Spektrum i februar 1994 hvor vi inviterte elever og unge voksne fra regionen. Messen ble en suksess, og i de kommende årene ble det etablert 10 årlige utdanning- og karrieremesser, i byer over hele Norge. 

Med bakgrunn i kundeopplevelsene og våre egne erfaringer som arrangør av mange store messer i løpet av en kort periodeble vi fokusert på viktigheten av god kontroll på logistikken rundt hele leveransen.  Messeselskapet utviklet seg fra å være en ren arrangør til å bli en totalleverandør av alle nødvendige tjenester og utstyr i forbindelse med arrangementer som messer og konferanser.

Våre konkurransefortrinn i dag er at vi som arrangør og totalleverandør gjennom 30 år har et høyt kunnskapsnivå og gode løsninger – spesielt i forbindelse med logistikk og service. Vi ønsker å sette kundeopplevelsen i fokus, noe vi sørger for gjennom vår know-how, effektive drift og egenutviklede løsninger med høy spesialisering. I tillegg har vi kontinuerlig fokus på utvikling og innovasjon.
 

Vi er i dag etablert med en lang rekke årlige bransje- og publikumsmesser og leverer tjenester og utstyr til både små og store kunder på oppdragsbasis. Vi er etablert i Sverige gjennom vårt datterselskap Sweden Fairs AB – og har driftsansvar for årlige messer både i Stockholm og Malmø.   Ellers tar vi på oss både små og store tilleggsprosjekt.