Program

Program

08:00 Messa åpner
08:00-09:30 Frokost
10:30-11:00 Seminar: Sweco
12:00-13:30 Lunsj
13:00-13:45 Seminar: Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur 
15:00 Messa stenger

Seminarprogram

Kl. 10.30

Foredragsholder:

Mari Grimstad og Ingrid Marie Johnsen

Sweco

Overvannshåndtering Mindemyren

Presentasjon av overvannshåndtering langs Mindemyren, fra tidlig fase til ferdigstillelse.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Frode Skår
Norsk Vann

Klarer vi og løse oppgavene de neste 20 årene?

Vi står foran de største investeringsbehovene i historien. Vi skal løse utfordringer med klimaendringer, etterslep og nye myndighetskrav med korte tidsfrister. Skal vannbransjen klare å løse dette må vi tenke nytt. Oppgavene må løses smartere enn det vi har gjort så langt. Kompetansebygging, erfaringsutveksling, standardisering og innovasjoner må til.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Sjur Tveite
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Vannsenteret bygges nå – status for anlegg og leveranse

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur v/daglig leder Sjur Tveite tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret på Ås. Her klargjøres det nå for de første leveransene over sommeren, og det etableres VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting.