Program

Dette er program for 2022, program for 2023 blir publisert når det er på plass.

Program

07:30 Messa åpner
07:30-09:00 Frokost
09:00-09:30 Seminar – Norsk Vann
11:00-12:30 Lunsj
11:30-12:00 Seminar – Bergen Kommune
14:00-14:30 Seminar – Norsk Vann
14:30-16:00 Servering
16:00 Messa stenger

Seminarprogram

kl 09:00 og 14:00

Foredragsholder:
Thomas Breen
Norsk Vann

Norsk Vann

Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!

Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkordene. 

Last ned seminaret her

kl 11:30

Foredragsholder:
Christian Mack
Bergen Kommune

Vanntap fra ledningsnettet; en samfunnskostnad med muligheter.

Hvordan er situasjonen i Bergen, hvor store er utfordringene og hva gjøres

  • Vanntap i Bergen, historisk utvikling og nå-situasjon
  • Nasjonale og kommunale mål for rapsreduksjon frem mot 2030
  • IWA tiltaksplan
  • Utfordringer
  • Hva gjør vi i BV
  • Veien videre mot 2030

Last ned seminaret her