Program

07:30              Messen åpner
07:30-09:00       Frokost
11:00-12:30      Lunsj
11:30-12:00      Foredrag av William Bredberg fra VA-yngre: Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen
15:00                Messen stenger

Foredrag av VA-yngre 

Bli med på et fremtidsrettet foredrag hvor William Bredberg fra VA-yngre utforsker digitaliseringens rolle og hvordan vi kan jobbe med rekruttering i vannbransjen. Han vil dele innsikter om hvordan digital innovasjon kan revolusjonere vann- og avløpstjenester, og hvorfor dette er kritisk for miljøet og samfunnet. Her belyses det også hvordan man kan synliggjøre vannbransjen og tiltrekke unge talenter for å understøtte digitalisering og det grønne skiftet. 

Videre snakker han om  hva nøkkelrollene som kommuner, entreprenører, leverandører og organisasjoner som VA-yngre og Norsk Vann spiller i å fremme og forme bransjen. Dette er en mulighet til å forstå hvordan vi sammen kan bygge en sterkere, mer synlig og teknologisk avansert vannbransje.

Lest ned foredraget her

Avildet: William Bredberg, VA-yngre

Seminarprogram

Kl. 10.30

Foredragsholder:

Mari Grimstad og Ingrid Marie Johnsen

Sweco

Overvannshåndtering Mindemyren

Presentasjon av overvannshåndtering langs Mindemyren, fra tidlig fase til ferdigstillelse.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Frode Skår
Norsk Vann

Klarer vi og løse oppgavene de neste 20 årene?

Vi står foran de største investeringsbehovene i historien. Vi skal løse utfordringer med klimaendringer, etterslep og nye myndighetskrav med korte tidsfrister. Skal vannbransjen klare å løse dette må vi tenke nytt. Oppgavene må løses smartere enn det vi har gjort så langt. Kompetansebygging, erfaringsutveksling, standardisering og innovasjoner må til.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Sjur Tveite
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Vannsenteret bygges nå – status for anlegg og leveranse

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur v/daglig leder Sjur Tveite tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret på Ås. Her klargjøres det nå for de første leveransene over sommeren, og det etableres VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting.