Program

Dette er program for 2022, program for 2023 blir publisert når det er på plass.

Program

07:30 Messa åpner
07:30-09:00 Frokost
09:00-09:30 Seminar – Norsk Vann
11:00-12:30 Lunsj
11:30-12:00 Seminar – Trondheim Kommune
14:00-14:30 Seminar – Norsk Vann
14:30-16:00 Servering
16:00 Messa stenger

Seminarprogram

Kl 09:00 og 14:00

Foredragsholder:
Thomas Langeland Jørgensen
Norsk Vann

Norsk Vann

Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!

Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkordene. 

Last ned seminaret her

kl 11:30

Foredragsholder:
Håkon Pedersen
Avdelingsleder VAR, Kommunalteknikk

Kommunevåpen Trondheim

Erfaringer fra Trondheim Kommune fra aktuelle prosjekter og anskaffelser med fokus på;

  • Miljø i anskaffelser; -Hvilke utfordringer og erfaringer har vi med oss fra gjennomførte anskaffelser?
  • Krav til levetid: -Hva innebærer krav til økt levetid for utarbeidelse, oppfølging og senere drift av prosjekter og anbudskonkurranser mv

Last ned seminaret her