Program

07:30              Messen åpner
07:30-09:00        Frokost
11:00-12:30       Lunsj
11:30-12:00       Foredrag av Charlotte Trovaag fra VA-yngre: Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen
15:00               Messen stenger 

  
Foredrag VA-yngre
Fremtidsrettet foredrag hvor Charlotte Trovaag utforsker digitaliseringens rolle og hvordan vi kan jobbe med rekruttering i vannbransjen. Hun deler innsikter om hvordan digital innovasjon kan revolusjonere vann- og avløpstjenester, og hvorfor dette er kritisk for miljøet og samfunnet. Samtidig belyses muligheter for å synliggjøre vannbransjen og tiltrekke unge talenter for å understøtte digitalisering og det grønne skiftet. 
 
Videre snakker hun om nøkkelrollene kommuner, entreprenører, leverandører og organisasjoner som VA-yngre og Norsk Vann, spiller i å fremme og forme bransjen. Dette er en mulighet til å forstå hvordan vi sammen kan bygge en sterkere, mer synlig og teknologisk avansert vannbransje.

Lest ned foredraget her

Avbildet: Charlotte Trovaag, VA-yngre

Seminarprogram

Kl. 10.30

Foredragsholder:

Martine Øines Fremstad

Sweco

Avløpsmodellering som verktøy i et endrende klima

Klimaet er i endring og vi forventer mer nedbør både i intensitet og hyppighet i årene fremover. Samtidig med klimaendringene bygges det ut og fortettingen består gjerne av flermannsboliger og større boligkomplekser som for eksempel boligblokker. Hvordan kan man egentlig sikre at det man dimensjonerer for i dag vil være tilstrekkelig også i fremtiden? Og kan man være sikre på at dagens løsninger anses som bærekraftige også om 50 eller 200 år? Avløpsmodellering i seg selv er nok ikke svaret på disse spørsmålene, men gjennom prosjekter blant annet for Trondheim kommune ser man nytteverdien av å bruke avløpsmodelleringen som et verktøy for og bedre kunne håndtere usikkerheten vi står ovenfor.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Norsk Vann

Klarer vi å løse oppgavene de neste 20 årene?

Vi står foran de største investeringsbehovene i historien. Vi skal løse utfordringer med klimaendringer, etterslep og nye myndighetskrav med korte tidsfrister. Skal vannbransjen klare å løse dette må vi tenke nytt. Oppgavene må løses smartere enn det vi har gjort så langt. Kompetansebygging, erfaringsutveksling, standardisering og innovasjoner må til.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Vannsenteret bygges nå – status for anlegg og leveranse

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur v/daglig leder Sjur Tveite tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret på Ås. Her klargjøres det nå for de første leveransene over sommeren, og det etableres VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting.