Program

EL i Midt Trondheim 2024

Tirsdag 19. mars
13:00 – 17:00: Rigging

Onsdag 20. mars
08:00 – 10:00: Hallen er åpen for utstillere (Rigging) 
10:00: Messen åpner for de besøkende
10:00 – 17:00: Matservering
11:00 – 11:45 Foredrag Mikronett
14:00 – 14:45 Foredrag Smarthus
17:00: Messen stenger

Torsdag 21. mars
09:00 – 10:00: Hallen er åpen for utstillere
10:00: Messen åpner for de besøkende
10:00 – 14:00: Matservering
11:00 – 11:45 Foredrag Smarthus
13:00 – 13:45 Mikronett
14:00: Messen stenger 

Alt utstyr må fraktes bort samme ettermiddag/kveld. Ingenting kan stå igjen til neste dag.

Om foredragene: 

Smarthus:
Erlend kommer for å snakke om trender og utviklingen av trådløse smarthusinstallasjoner. Hva er fremtidens smarthus?

Erfaringer, problemstillinger og muligheter diskuteres. Det gjør også punkter som IT-sikkerhet og kundeforhold.

Mikronett:
Hva er mikronett og hvorfor blir disse installasjonene mer relevante i tiden fremover? Dette er punkter som tas opp i denne presentasjonen

Erlend snakker om Nelfo sitt arbeid på mikronett. Mikronett som fremtidens installasjoner

EL i Nord Bodø 2024

Mandag 7.  oktober
13:00 – 17:00: Rigging

Tirsdag 8. oktober
08:00 – 10:00: Hallen er åpen for utstillere (Rigging)
10:00: Messen åpner for de besøkende
10:00 – 15:00: Matservering
15:00: Messen stenger
19:00 – 21:00: Aftermesse

Alt utstyr må fraktes bort samme ettermiddag/kveld. Ingenting kan stå igjen til neste dag.

EL i Nord Tromsø 2024

Onsdag 9.  oktober
13:00 – 17:00: Rigging

Torsdag 10. oktober
08:00 – 10:00: Hallen er åpen for utstillere (Rigging)
10:00: Messen åpner for de besøkende
10:00 – 15:00: Matservering
15:00: Messen stenger
19:00 – 21:00: Aftermesse

Alt utstyr må fraktes bort samme ettermiddag/kveld. Ingenting kan stå igjen til neste dag.

EL i Vest Bergen 2024

Tirsdag 15. oktober
13:00 – 17:00: Rigging

Onsdag 16. oktober 
08:00 – 10:00 Hallen er åpen for utstillere
10:00 Messen åpner for besøkende
10:00 – 17:00 Matservering
17:00 Messen stenger
19:00 – 23.00 Aftermesse

Torsdag 17. oktober
09:00 – 10:00 Hallen er åpen for utstillere
10:00 Messen åpner for besøkende
10:00-14:00 Matservering
14:00 Messen stenger
14:00 Nedrigg umiddelbart etter messeslutt

Alt utstyr må fraktes bort samme ettermiddag/kveld. Ingenting kan stå igjen til neste dag.