Program

Program

Program kommer

Seminarprogram

Kl. 10.30

Foredragsholder:

Johannes Havnevik Devold – Fungerende kommunalsjef for infrastruktur og samferdsel
Drammen Kommune

Nytt avløpsrenseanlegg Drammen-regionen

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Thomas Breen
Norsk Vann

Klarer vi og løse oppgavene de neste 20 årene?

Vi står foran de største investeringsbehovene i historien. Vi skal løse utfordringer med klimaendringer, etterslep og nye myndighetskrav med korte tidsfrister. Skal vannbransjen klare å løse dette må vi tenke nytt. Oppgavene må løses smartere enn det vi har gjort så langt. Kompetansebygging, erfaringsutveksling, standardisering og innovasjoner må til.

Kl. 13.00

Foredragsholder:

Sjur Tveite
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Vannsenteret bygges nå – status for anlegg og leveranse

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur v/daglig leder Sjur Tveite tar for seg status for anlegg og leveranser på det nye vannsenteret på Ås. Her klargjøres det nå for de første leveransene over sommeren, og det etableres VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting.