Program

Dette er program for 2022, program for 2023 blir publisert når det er på plass.

Program

07:30 Messa åpner
07:30-09:00 Frokost
09:00-09:30 Seminar – Norsk Vann
11:00-12:30 Lunsj
11:30-12:00 Seminar – Oslo Kommune
14:00-14:30 Seminar – Norsk Vann
14:30-16:00 Servering
16:00 Messa stenger

Seminarprogram

kl 09:00 og 14:00

Foredragsholder:
Thomas Breen
Norsk Vann

Norsk Vann

Store utfordringer og muligheter for vannbransjen i årene som kommer!

Investeringsbehov, tidspress, kompetansetilgang, samhandling, regelverk og klimaendringer er stikkordene.

Last ned seminaret her

kl 11:30

Foredragsholder:
Elisabeth Hovda
Oslo Kommune

Oslo-logo-morkeblaa-RGB

Hvordan sikrer Oslo kommune riktig materialvalg

Foredraget vil bl.a. ta for seg  temaene dagens tilstand på vannrør i Oslo, hvilke krav stilles til VA-produkter og hvorfor, og ledningsfornyelse ved bruk av gravefrie metoder.