Kombiner årets FSE-kurs med EL i Midt 2024

Tid: 20.mars 2024, 08:00 – 16:00

Sted: Trygg/Lade-hallen, Haakon VIIs gt. 2a, 7041 Lade

Pris: kr 870,- eks. mva.

Inkluderer kurs, kaffe, mat og drikke på messe.

Bakgrunn for kurs i FSE

Kravene til opplæring er omtalt i forskriften §7:  ”At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig”. 

Og det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: «Eier av virksomhet … som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig».

Målet med kurset

Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å vurdere risiko og nå 2 mål:

 • Redusere antallet og konsekvensene av personulykker
 • Redusere materielle skader

Følgende emner blir gjennomgått

 • FSE – Hvorfor viktig?
 • Planlegging av arbeid
 • Historier fra virkeligheten
 • Valg av arbeidsmetode
 • Risikovurdering
 • Melding av ulykker
 • Ha respekt for strøm

Bakgrunn for kurset i førstehjelp med fokus på strømskader

Det er ca. 3000 strømulykker hvert år i elektrobransjen i Norge. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne. Kurset har strømskader som spesialtema, og tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig opplæring i førstehjelp ved strømulykker, inkludert hjerte-lunge-redning (HLR). Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Målet med kurset

Målet er å øke førstehjelpskompetansen ved strømskader, slik at du vet hvordan du skal opptre i en ulykkessituasjon og dermed gir en nødvendig førstehjelpsberedskap for personell som jobber med elektriske anlegg.

Følgende emner blir gjennomgått

 • Opptreden på skadested 
 • Varslingsrutiner
 • Undersøkelsesteknikk
 • Brannskader og elektriske skader
 • Bevisstløshet
 • Frie luftveier og sideleie med praktiske øvelser
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hjerte-lungeredning med praktiske øvelser
 • Fremmedlegeme
 • Fallskader
 • En hjertestartermodul på 1 time kan legges til kurset

FSE for elektropersonell, lavspent. med praktisk førstehjelp

Ikess NORGE har utviklet et FSE kurs som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhetsopplæring beskrevet i FSE forskriften og NEK EN 50110.

Kravene til opplæring er omtalt i forskriften §7: ”At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig”.

Og det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: «Eier av virksomhet … som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig»


Målet med kurset

Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å vurdere risiko og nå 2 mål:

 • Redusere antallet og konsekvensene av personulykker
 • Redusere materielle skader


Emner som blir gjennomgått

 • FSE – Hvorfor viktig?
 • Planlegging av arbeid
 • Historier fra virkeligheten
 • Valg av arbeidsmetode
 • Risikovurdering
 • Melding av ulykker
 • Ha respekt for strøm
 • HLR


Varighet

 • 2 timer FSE + 2 timer Førstehjelp med egen førstehjelpsinstruktør

Målgruppe:
Alle som i sitt daglige virke kan komme til å arbeide på eller i nærheten av elektriske anlegg: Lærlinger, Montører, faglig ansvarlige, saksbehandlere

NEK 400:2018

Bakgrunn for kurset
NEK 400:2018 kom i revidert utgave onsdag 30 mai og inneholder endringer som er essensielle for å kunne levere en moderne elektrisk installasjon. Den teknologiske utviklingen går fort og NEK 400:2018 er derfor tilpasset solcelleinstallasjoner, lokal lagring av energi og lading av elbil.

Målet med kurset
Oppdatere deltagerne på de viktigste endringene som gjelder fra 1 juli 2018 og vise hvilke praktiske konsekvenser endringene får og hvordan disse kan etterleves.

Følgene emner blir gjennomgått
De viktigste endringene i forhold til NEK 400:2014

 • Endringer som berører beskyttelsesmetoden automatisk utkobling og jording
 • Brannklassifisering av kabler, hvorfor viktig å kjenne til
 • Endringer for pro-strømsanlegg
 • Noen små endringer i bolig
 • Endrede krav for virkeområdet på jordelektroden i TN
 • Solcelleinstallasjoner
 • Batteriinstallasjoner
 • Lading av elbil
 • AFDD, lysbueovervåkningutstyr
 • NEK 399:2018, kort gjennomgang

Varighet:
4 timer

Målgruppe:
Montører, Lærlinger, Faglig ansvarlige og saksbehandlere

Pris:
FSE-kurs: 1090,- per. deltager
NEK-kurs: 1090,- per. deltager
Inkluderer lunsj og messevandring

Ved påmelding av grupper over 10 stk, ta kontakt på epost kent@n-pro.no

Tidspunkt:
FSE-kurs: kl. 07.00 – 12.00 begge messedagene
NEK-kurs: kl. 12.00 – 17.00 begge messedagene