Program

Onsdag 20. mars 
10:00 Messen åpner
10:00-16:00 Matservering
12:00 – 12:45 Foredrag: Byggebransjens Uropatrulje
17:00 Messen stenger
18:30 – 21.00 Aftermesse

Torsdag 21. mars
10:00 Messen åpner
10:00-14:00 Matservering
11:00 – 11:45 Foredrag Smarthus

12:00 – 12:45 Foredrag: Byggebransjens Uropatrulje

13:00 – 13:45 Mikronett
14:00 Messen stenger

Om foredragene:

Byggebransjens uropatrulje:
Byggebransjens uropatrulje er et samarbeidsprosjekt , eid og finansiert av bransjen selv. Målet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dessverre avdekker vi også en vesentlig andel ulovlig elektrikerarbeid. Uropatruljen er en del av Fair Play Bygg Norge. Foredragsholder er Vidar Sagmyr.

Smarthus (Nelfo):
Erlend kommer for å snakke om trender og utviklingen av trådløse smarthusinstallasjoner. Hva er fremtidens smarthus?

Erfaringer, problemstillinger og muligheter diskuteres. Det gjør også punkter som IT-sikkerhet og kundeforhold.

Mikronett (Nelfo):
Hva er mikronett og hvorfor blir disse installasjonene mer relevante i tiden fremover? Dette er punkter som tas opp i denne presentasjonen

Erlend snakker om Nelfo sitt arbeid på mikronett. Mikronett som fremtidens installasjoner.