Praktisk informasjon

Transport og varemottak

Dere kan velge å sende gods til terminal (inkludert i standleien), eller å bestille henting/levering av gods til eget lager (faktureres). Om dere sender gods til terminal så må det ankomme i perioden 26. februar til 29. februar, slik at vi får det med på første messe.  Alle pallene må være godt markert med fraktseddel fra Messeselskapet. Det er svært viktig at dere markerer antall kolli og utstillernavn tydelig. Fraktseddel kan lastes ned her.

Inkludert i standleien:

– 9m2 stand inkluderer transport av 1 Europalle fra terminal, via alle messene og tilbake til terminal*
– 18m2 stand inkluderer transport av 3 Europaller fra terminal, via alle messene og tilbake til terminal*
– 27m2 stand inkluderer transport av 4 Europaller fra terminal, via alle messene og tilbake til terminal*
– 36m2 stand inkluderer transport av 5 Europaller fra terminal, via alle messene og tilbake til terminal*

* Dersom dere har behov for frakt utover dette så må det bestilles i skjema for standutstyr. Frakt blir fakturert kr. 7810,- eks. mva pr. Europalle. Inkludert i tjenesten er transport fra terminal, til alle messene og tilbake til terminal, samt emballasjelagring, truckassistanse, inntak/uttak og eventuell plastemballering. Frakt av ukurrante størrelser faktureres etter avtale med Messeselskapet. Vi tar kontakt for å avklare pris.

Adresse til terminal: 
Norsk frakt og lagerservice AS
Strømsveien 322
1081 Oslo

Godset må være på terminal mellom 26. februar – 29. februar. 
For de som ikke har hjemkjøring via oss, så hentes godset på terminalen for hjemkjøring fra 19.-22. mars.

Dere har dette inkludert i standleien:

– Messevegger med heldekkende duk (med gjennomgående banner i topp med felles VVP VA-Messene profilering)
– Frontskilt med firmanavn/logo
– Teppefliser
– 1 ståbord
– 4 barkrakker
– Strømfremlegg til hver stand
– Spotlights (ca. 1 pr. 1,5 meter front)
– 1 dobbel stikk pr. 9 m2.

Ekstra standutstyr og tekniske tjenester kan bestilles i eget skjema her.  

Duk på bakvegg/sidevegg

Inkludert i deres standleie har dere duk til bakvegg. I tillegg har noen av dere bestilt sidevegger.  Dukene henger klare på standen deres til riggedagen. Vi vil også ta de ned etter messeslutt og frakte de videre til neste messe. 

Manglende utstyr og etterbestillinger

Alt utstyr som er bestilt på forhånd skal være levert på standen før messestart. Dersom dere mangler noe eller ønsker mer utstyr vil vi være behjelpelige med dette under arrangementet. Faktura for utstyr blir sendt dere i etterkant av messen.

Riggetider

Under riggetiden må bilene losse varene og deretter kjøres bort med en gang/parkeres. Under nedrigg skal ingen sette bil ved vareport før alt er klart til lasting. 

 

Kristiansand:
Opprigg: 
Mandag 4. mars kl. 14-17
Tirsdag 5. mars før messen åpner

Nedrigg: 
Tirsdag 5. mars umiddelbart etter messen stenger
Alt utstyr må fraktes bort samme kveld. Ingenting kan stå igjen til neste dag. 


Stavanger:
Opprigg: 
Onsdag 6. mars kl. 14-17
Torsdag 7. mars før messen åpner

Nedrigg: 
Torsdag 7. mars umiddelbart etter messen stenger
Alt utstyr må fraktes bort samme kveld. Ingenting kan stå igjen til neste dag. 


Oslo:
Opprigg: 
Mandag 11. mars kl. 14-17
Tirsdag 12. mars før messen åpner

Nedrigg: 
Tirsdag 12. mars umiddelbart etter messen stenger
Alt utstyr må fraktes bort samme kveld. Ingenting kan stå igjen til neste dag. 


Trondheim:
Opprigg: 
Onsdag 13. mars kl. 14-17
Torsdag 14. mars før messen åpner

Nedrigg: 
Torsdag 14. mars umiddelbart etter messen stenger
Alt utstyr må fraktes bort samme kveld. Ingenting kan stå igjen til neste dag. 

Nedrigg av eget utstyr begynner umiddelbart etter messeslutt.
Det er ikke tillatt å starte nedrigg av utstyr før messen er stengt. Vi setter emballasje og paller på standen så raskt som mulig etter at messen er stengt. Dere er selv ansvarlig for å pakke ned eget utstyr innen 1 time etter messen er stengt for publikum. Vi henter utstyret på standen og frakter det videre til neste messe.

Parkering

Det er gode parkeringsmuligheter på alle våre messelokasjoner. Varelevering og parkering blir regulert under  messedagene. Ved for mye trafikk på samme tid må det påregnes venting på parkeringsplass.
Under riggetiden må bilene losse varene og deretter kjøres bort med en gang/parkeres. Under nedrigg skal ingen sette bil ved vareport før alt er klart til lasting. 

Registrering og QR-skanning

Alle utstillere og besøkende skal forhåndsregistrere seg til messene. 

Dere utstiller registrer dere her. 

Du vil automatisk motta en sms med link til din QR-kode. Denne koden skannes i inngangen der adgangslapp skrives ut og festes på adgangskortet. 

På adgangslappen vil det også være en QR-kode. For de av dere som har bestilt digital leadsregistrering, så vil det være mulig å skanne denne koden for å få kontaktinformasjon til de besøkende. Informasjonen blir tilsendt som en excelfil etter messen er over. 

Nedrigg

Nedrigg av eget utstyr begynner umiddelbart etter messeslutt.

Det er ikke tillatt å starte nedrigg av utstyr før messen er stengt. Vi setter emballasje og paller på standen så raskt som mulig etter at messen er stengt for publikum. Dere er selv ansvarlig for å pakke ned eget utstyr innen 1 time etter messen er stengt for publikum. Vi henter utstyret på standen og frakter det videre til neste messe.