Sjekkliste

Mer informasjon kommer snart 

Dere får mulighet til å legge ut en kort presentasjonsfilm på 30 sekunder på nettsidene til VA Messene. Filmene skal være en interessevekker før messene.

Filmene skal også vises på storskjerm i foredragsområdet når det ikke er aktivitet der, eventuelt i kombinasjon med program / relevant info. Om utstillerne ikke har filmer kan Messeselskapet være behjelpelig med å få laget enkle filmer som kan benyttes.

Tekniske krav:
– Filformat: .mov, .mp4 eller .mpeg
– Oppløsning: 1920 x 1080 pixel
– Navngi filen tydelig så vi vet hvilke hvilken utstiller det gjelder

Slik sender du:
Filmene kan sendes via WeTransfer direkte på e-post til meg bjorg@messeselskapet.no. Det er viktig at vi får selve filmen og ikke bare en YouTube link.

Frist: 20. desember

Totalpris inkluderer stand på VA-Messene i Kristiansand, Bergen, Oslo og Trondheim. I prisen inngår messevegger med heldekkende duk (med gjennomgående banner i topp med felles VVP VA-Messene profilering), Teppefliser, 1 ståbord, 4 barkrakker, Strømfremlegg til hver stand, Spotlights (ca. 1 pr. 1,5 meter front), 1 dobbel stikk pr. 9m2.

Bestilling av ekstra standutstyr
Ekstra standutstyr utover det som er inkludert kan bestilles senere. Informasjon om dette blir tilsendt straks det er klart.

Transport
Frakt av eget utstyr inkluderes inntil en viss mengde. Nærmere informasjon om dette blir gitt senere.

Dere mottar faktura for 20% av ordresummen ved ordrebekreftelse, 60% av ordresummen ca. 60 dager før første gjennomføringsdato og resterende 20% ca. 30 dager etter.

Her er ei sjekkliste over alt som må være på plass før messene.

Bestill standplass her

Ønsker dere større standplass?

Det er mulig å bestille større stand på alle messene. Ta kontakt på va@messeselskapet.no om dere ønsker mer informasjon om dette. 

Sjekk at eget navn og logo er riktig til markedsmateriell og utstilleroversikt.

Dere får mulighet til å legge ut en kort presentasjonsfilm på nntil 30 sekunder på nettsidene til VA Messene. Filmene skal være en interessevekker før messene.
Alle har filmen fra sist liggende på nettsidene. Om dere ønsker å erstatte denne med ny film, så kan den sendes til oss fortløpende. 

Filmene skal også vises på storskjerm i foredragsområdet når det ikke er aktivitet der, eventuelt i kombinasjon med program / relevant info. Om utstillerne ikke har filmer kan Messeselskapet være behjelpelig med å få laget enkle filmer som kan benyttes.

Tekniske krav:
– Filformat: .mov, .mp4 eller .mpeg
– Oppløsning: 1920 x 1080 pixel
– Navngi filen tydelig så vi vet hvilke hvilken utstiller det gjelder

Slik sender du:
Filmene kan sendes via WeTransfer direkte på e-post til va@messeselskapet.no. Det er viktig at vi får selve filmen og ikke bare en YouTube link. 

Den viktigste delen av markedsføringen skjer ved at dere deler informasjon om arrangementet i eget bransjenettverk – da får vi det mest relevante besøket!

Markedsmateriell finner du her. 

Alt standpersonell må registreres. Dette er viktig slik at vi får bestilt riktig mengde mat, og for å få adgangsbevis til messen. 

Standpersonell kan registreres her.  

Inkludert i standen har dere duk til bakvegg. Det er også mulig å bestille duk til sideveggene på standen. Dette bekostes av den enkelte utstiller. Pris for duk til sidevegg er kr 3450, pris for for oppheng/nedtak og frakt mellom messene er kr 990 per messe. Bestilling av duk til sidevegg gjøres pr epost til va@messeselskapet.no

Duken til bakveggen består av et felt øverst med logoen til VA Messene, resten av duken kan dere fylle med egen profilering. Ferdig profileringsmateriell sendes til va@messeselskapet.no innen 1. februar.

Mål på duk til bakvegg (inkludert)
Ekstra liten stand (Egen avtale 9m2): 298 x 246 cm (+ 5mm bleed)
Liten stand (18m2): 598 x 246 cm (+ 5mm bleed)
Medium stand (27m2): 898 x 246 cm (+ 5mm bleed)
Stor stand (36m2): 1198 x 246 cm (+ 5mm bleed)

Mål på duk til sidevegger (bestilles separat)
2 sider a 3m: 298 x 246 (5mm bleed)

Spesifikasjoner
Fil i skala 1:1, 50% eller 25% på totalformatet.
Bildeoppløsning 150 PPI (300 PPI ved format i 50% skala, og 600 PPI ved format
i 25% skala)
Filformat, trykkferdig PDF
ICC profil: CMYK Coated FOGRA39
Dokumentet skal ha 5mm bleed og skjæremerker

Last ned Indesign-maler her: 
Mal for eksta liten stand (Denne malen brukes også for sidevegg)
Mal for liten stand
Mal for medium stand
Mal for stor stand

Ta kontakt med va@messeselskapet.no om du har noen spørsmål eller om dere trenger hjelp. 

Har dere duk dere ønsker å benytte fra VA Messene 2023? Da må duken sendes til oss innen 1. februar

Dere kan bestille ekstra standutstyr her. 

I prisen har dere inkludert:
– Messevegger med heldekkende duk til bakvegg (med gjennomgående banner i topp med felles VVP VA-Messene profilering)
– Teppefliser
– 1 ståbord
– 4 barkrakker
– Strømfremlegg til hver stand
– Spotlights (ca. 1 pr. 1,5 meter front)
– 1 dobbel stikk pr. 9m2.

Frakt av eget utstyr inkluderes inntil en viss mengde. Frakt av ukurrant størrelse og over inkludert mengde må bestilles i skjema for standutstyr. 

Inkludert i standen har dere følgende:
Utstillere med 9m2 stand har 1 Europalle inkludert i prisen*
Utstillere med 18m2 stand har 3 Europaller inkludert i prisen*
Utstillere med 27m2 stand har 4 Europaller inkludert i prisen*
Utstillere med 36m2 stand har 5 Europaller inkludert i prisen*

*=Inkludert er frakt fra terminal til alle messene, emballasjelagring, truckassistanse og levering av gods til deres stand og frakt av gods til terminal etter siste messe.  Vi frakter pallene til/ fra standen deres. Dere må selv pakke ut utstyret og sette det på pall etter at hver messe er avsluttet. Det er mulig å bestille henting av gods og levering av gods til deres adresse. Dette kan bestilles i vårt skjema for standutstyr. Ønsker dere å frakte mer utstyr så kan også dette bestilles i vårt bestillingsskjema for standutstyr. Frakt utover det som er inkludert blir fakturert kr. 7810,- eks. mva pr. Europalle. 

Størrelse på europall
120cm*80cm (max høyde i traileren er 270cm)

Vi har avtale med hotell i alle byene. Disse må dere selv bestille og betale for. Les mer om hvordan du bestiller i fanen for hotell. 

Mer informasjon om hotell finner du her

Dere kan velge å sende gods til terminal, eller å bestille henting/levering av gods til eget lager. Om dere sender gods til terminal så må det ankomme i perioden 26. februar til 29. februar, slik at vi får det med på første messe. Alle pallene må være godt markert med fraktseddel fra Messeselskapet. Det er svært viktig at dere markerer antall kolli og utstillernavn tydelig. 

Fraktseddel kan lastes ned her 

Adresse til terminal: 

Norsk frakt og lagerservice AS
Strømsveien 322
1081 Oslo

Etter messene:
Alt gods må hentes straks etter messeslutt. Godset kan hentes fra 19. mars og må hentes innen 22. mars. Det er mulig å bestille hjemlevering av gods via Messeselskapet. Henting/ levering av gods bestilles i vårt bestillingsskjema for utstyr og tjenester. 

Dere mottar faktura for 20% av ordresummen ved ordrebekreftelse, 60% av ordresummen ca. 60 dager før første gjennomføringsdato og resterende 20% ca. 30 dager etter.

Faktura for standutstyr blir sendt etter messene. Husk å sjekke ordrebekreftelsen for feil når dere mottar den. Feil eller mangler med leveranser av varer og tjenester til arrangementet, må meldes fra om før eller under arrangementet, slik at vi kan utbedre feilen. Meldinger som kommer inn etter at arrangementet er over, gir ikke rett til reduksjon i ordresummen.