Scene og lyd

Lydanlegg
Håndholdt mikrofon
Trådløs mygg
Scene element

1 x 0,5 m
1 x 1 m
1 x 2 m

Scene rekkverk

1 m
2 m

Takrigg/Trosse for oppheng
Wire for takoppheng