TOTALLEVERANDØR AV MESSETJENESTER!

Landsdekkende aktør
Møbler, tepper, belysning, strøm, avutstyr
Vi leverer til alle typer arrangementer

Landsdekkende aktør

Vi leverer til alle typer arrangement over hele landet og har hvert år jobber i over 15 forskjellige byer i Norge.

Utstyr og tjenester

Vi tilbyr alle typer utstyr og tjenester og kan hjelpe deg med alt du trenger til arrangementet.

Alle typer arrangement

Vi leverer til store messehaller, konferanser og utstillinger på hotell, teltutstillinger eller innredning av enkeltstands – vi hjelper deg med dine behov.

Kommende arrangementer:

Velkon 2014

Rica Hell Hotel
22. oktober 2014

YrkesNM 

Trondheim Spektrum
28. – 30. oktober 2014
Yrkesmessen 2014
Stavanger Forum 
12. – 13. november 2014
Tautdanning.no 2015
12 messer over hele Norge
Fagmessen 2015
Grieghallen
23. – 24. september 2015

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Som arrangør kan du velge å sette bort hele eller deler av arrangementet til oss. Mange arrangører velger å sette bort den tekniske delen av arrangementet til oss. Da kan de selv konsentrere seg fullt og helt om andre deler av messen eller konferansen.

Vi arrangerer årlig 12 større messer i egen regi og leverer våre tjenester til en rekke andre arrangører. Dette gjør at vi forstår dine problemer og utfordringer som arrangør, og dermed bedre er i stand til å hjelpe deg med disse.

 • Planlegging

  Vi hjelper deg gjerne også i planleggingsfasen og kan bistå i alle faser av arrangementet. Velg selv hva du ønsker å sette bort.

 • Salg av stands

  Vi har lang erfaring med salg av messestands både på egne arrangement og for eksterne arrangører.

 • Profilering

  Vi tilbyr grafiske tjenester og kan lage alt materiell du trenger til profilering og markedsføring.

 • Transport

  Vi kan håndtere alle typer logistikk for deg og dine utstillere. Messespedisjon stiller ekstra krav til kontroll med gods ved avsending, under transporten og ved mottak.

 • Rigging og klargjøring 

  Som totalleverandør av utstyr med lang erfaring rigger vi raskt og effektivt uansett lokale.

 • Gjennomføring

  Vi kan drifte arrangementet for deg og har systemer og tjenester for billett og adgangskontroll både på papir, PC og SMS.

 • Oppfølging

  Vi tilbyr deg og dine kunder service og support både før, under og etter arrangementet.

 • Evaluering

  Vi har gode løsninger for evaluering og questback

Noen av våre kunder

Tautdanning
NTNU
Mouseover_UIB
Bodø spektrum
avfallnorge
UIO