Målgruppen for messene er elektroinstallatører, tavlebyggere, automasjon, elektrofaglinjer og andre relaterte innenfor elektromarkedet.

Målet med arrangementene skal være å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter. Dette for å få bransjen til å bli mer innovative ovenfor sluttkunder. I tillegg vil store felles regionale arrangement bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden. Ved å samle alle de store elektrogrossistene og deres leverandører vil det bli et bredt faglig innhold på messen.

Velkommen til El-messene!

Ønsker du å delta som utstiller?

Samarbeidspartnere