Vår målgruppe for messene vil være firma som elektroinstallatører, tavlebyggere, automasjon, elektrofaglinjer og andre relaterte innenfor elektromarkedet.

Målet med arrangementene skal være å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter. Dette for å få vår bransje til å bli mer innovative ovenfor våre sluttkunder. I tillegg vil et stort felles arrangement bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden. Ved å samle alle de store elektrogrossistene og deres leverandører vil det bli et bred faglig innhold på messen.

Besøk El-messene i Trondheim, Bodø, Tromsø, Sarpsborg og Bergen!

Det vil bli åpnet for påmelding for publikum senere

Vi følger rådene fra myndighetene, og iverksetter eventuelle smittevernstiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre på en trygg og forsvarlig måte.

Trondheim
6. - 7. april 2022

Bodø
26. april 2022

Tromsø
28. april 2022

Bergen
5. - 6. oktober 2022

El i Østfold arrangeres i 2023
(ikke i 2022 pga. Eliaden)