VELKOMMEN TIL EL MESSENE 2022

I TRONDHEIM, BODØ, TROMSØ OG BERGEN

Målgruppen for messene er elektroinstallatører, tavlebyggere, automasjon, elektrofaglinjer og andre relaterte innenfor elektromarkedet.

Målet med arrangementene skal være å løfte kunnskapen om hva som finnes av fremtidsrettede produkter. Dette for å få bransjen til å bli mer innovative ovenfor sluttkunder. I tillegg vil store felles regionale arrangement bygge samhold på tvers av roller og plass i verdikjeden. Ved å samle alle de store elektrogrossistene og deres leverandører vil det bli et bredt faglig innhold på messen.

Velkommen til El-messene i Trondheim, Bodø, Tromsø, og Bergen!

El i Østfold arrangeres i 2023
(ikke i 2022 pga. Eliaden)

Samarbeidspartnere